Perpustakaan Politeknik METrO Tasek Gelugor

Azman Che Omar.

Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam / Azman Che Omar. - Cetakan pertama - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001. - xxiv, 328 p. : ill. ; 22 cm.

9836270086 9789836270085


Management.
Management--Religious aspects--Islam.

658.00917671 / AZM

Powered by Koha